Aksaray Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi UZEM Kalite Politikası

   Aksaray Üniversitesi, her türlü imkân ve şartlar altında sürdürülebilir ve yönetilebilir uzaktan/karma eğitim altyapısını tüm paydaşlarına

           sunmayı hedefler, esnek şekilde tasarlar ve yönetir.

   Üniversitenin stratejik amaçlarına ve hedeflerine uygun olarak uzaktan eğitim politikasını sürekli iyileştirir ve geliştirir.

   Uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili belirli standartlar oluşturur ve bu doğrultuda hareket eder.

   Eğitim süreçleri hakkında gerekli bilgilendirmeleri, eğitimleri yapar ve gerekli rehberleri hazırlar.

   Çağdaş bilimsel değerleri dikkate alan öğrenci merkezli öğrenimi ve etkileşimi uzaktan eğitim sistemine entegre eder.

   Uzaktan eğitim süreçlerini, dijital kütüphane hizmetlerini ve öğrenme kaynaklarını sürekli iyileştirmeye katkıda bulunur.

   Öğrenci merkezli eğitim ve öğretim süreçlerinde çeşitli ölçme ve değerlendirme fırsatları sunar.

   Çeşitlilik ilkesine göre zengin öğrenme yollarıyla desteklenen öğrenme ve öğretme süreçlerini tasarlar.

   Sisteme erişim ve kullanım kolaylığı sağlayarak, programların amaçlarını, öğrenme çıktılarını, ders ve yeterlilik ilişkilerini online olarak

           tüm paydaşlarına ulaştırır.

   Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenci, öğretim elemanı yetkinliğini ve memnuniyetini arttırır.

   Sistem kullanımı hakkında gerekli kontrolleri yapar. Uzaktan eğitim performans sonuçlarını izler, raporlaştırır ve geribildirimini sağlar.

   Aksaray Üniversitesi uzaktan/karma eğitim sırasında dijital imkânlar vasıtasıyla kayıt altına aldığı her türlü kişisel verileri, yürürlükteki yasal

           düzenlemeler ve uluslararası akademik ve etik standartlar çerçevesinde depolar, işler ve muhafaza altına alır.