Aksaray Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi (UZEM) Kalite Politikası

 • Aksaray Üniversitesi, her türlü imkân ve şartlar altında sürdürülebilir ve yönetilebilir uzaktan/karma eğitim altyapısını tüm paydaşlarına sunmayı hedefler, esnek şekilde tasarlar ve yönetir.
 • Üniversitenin stratejik amaçlarına ve hedeflerine uygun olarak uzaktan eğitim politikasını sürekli iyileştirir ve geliştirir.
 • Uzaktan eğitim süreçleriyle ilgili belirli standartlar oluşturur ve bu doğrultuda hareket eder.
 • Eğitim süreçleri hakkında gerekli bilgilendirmeleri, eğitimleri yapar ve gerekli rehberleri hazırlar.
 • Çağdaş bilimsel değerleri dikkate alan öğrenci merkezli öğrenimi ve etkileşimi uzaktan eğitim sistemine entegre eder.
 • Uzaktan eğitim süreçlerini, dijital kütüphane hizmetlerini ve öğrenme kaynaklarını sürekli iyileştirmeye katkıda bulunur.
 • Öğrenci merkezli eğitim ve öğretim süreçlerinde çeşitli ölçme ve değerlendirme fırsatları sunar.
 • Çeşitlilik ilkesine göre zengin öğrenme yollarıyla desteklenen öğrenme ve öğretme süreçlerini tasarlar.
 • Sisteme erişim ve kullanım kolaylığı sağlayarak, programların amaçlarını, öğrenme çıktılarını, ders ve yeterlilik ilişkilerini online olarak tüm paydaşlarına ulaştırır.
 • Uzaktan eğitim süreçlerinde öğrenci, öğretim elemanı yetkinliğini ve memnuniyetini arttırır.
 • Sistem kullanımı hakkında gerekli kontrolleri yapar. Uzaktan eğitim performans sonuçlarını izler, raporlaştırır ve geribildirimini sağlar.
 • Aksaray Üniversitesi uzaktan/karma eğitim sırasında dijital imkânlar vasıtasıyla kayıt altına aldığı her türlü kişisel verileri, yürürlükteki yasal düzenlemeler ve uluslararası akademik ve etik standartlar çerçevesinde depolar, işler ve muhafaza altına alır.