Aksaray Üniversitesi
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Misyon Vizyon

MİSYONUMUZ

Bilgi çağının gerektiği dijital okuryazarlık yeteneklerine sahip bireyler yetiştirmeyi temel misyon edinen Merkezimiz, Aksaray Üniversitesindeki eğitim öğretim hizmetlerini sanal ortamda öğrenci ve öğretim üyelerinin kullanımına sunmayı, uzaktan öğretim yöntemleriyle örgün öğretim süreçlerini desteklemeyi ve proaktif bir bakış açısıyla iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun eğitimleri sunmayı misyon edinmiştir .

VİZYONUMUZ

Gelişen teknoloji düzeyi ve bilgi teknolojilerini kullanarak, bölgesel ve ulusal düzeyde uzaktan eğitim hizmeti sunan, dijital dönüşümün ötesine geçen, bireylerin öğrenim hakkından yararlanabilmelerinin önündeki engelleri ortadan kaldıran, yaşam boyu öğrenmeyi destekleyen, yenilikçi, katılımcı, rekabetçi, uluslararası işbirliğine açık ve alanında lider bir eğitim merkezi olmaktır.