Yönetmelik ve Yönergeler

Aksaray Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği ve Yönergesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar

ASUZEM Yönerge

ASUZEM Yönetmelik

Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar